عکاسی ویژه دانش آموزان

عکاسی

  • موضوع : پرتره - طبیعت - مستند اجتماعی - تک رنگ - دستکاری شده - چیدمان

  • شرکت کنندگان از ارسال آثار کپی خودداری نمایند

  • تکنیک های قابل پذیرش : دیجیتال - آنالوگ

  • تعداد آثار ارسالی حداکثر 3 تصویر از 3 اثر.

  • عکس های ارسالی ابتدا توسط کارشناس تخصصی بررسی و در صورتی که واجد شرایط باشد در معرض دید عموم قرار داده خواهد شد .

  • در پایان زمان مسابقه  آثاری که بیشترین رای را آورده اند معرفی خواهند شد و به نحو شایسته ای مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

  • در صورتی که تمایل دارید آثار خود را در همین سایت به فروش رسانید با آقای وفایی سرگروه عکاسی تماس بگیرید.